Technika – GPS vo všeobecnosti
Technika – GPS vo všeobecnosti

Technika – GPS vo všeobecnosti  

GPS – teda Global Position System – tento systém bol vyvinutý armádou v USA a slúži na celosvetové určenie polohy a času. Má vysokú presnosť a môže sa využívať kdekoľvek na svete, nezávislé na počasí v dennej alebo nočnej doby. Tento systém GPS tvoria tri segmenty :  

          1.) Kozmický segment – tiež aj space segment – tento segment predstavuje už v dnešnej dobe 27 satelitov a z toho sú tri záložné, ktoré sú rovnomerne rozmiestnených na šiestich dráhach vzájomne otočených o 60 stupňov vo výške 20 000 kilometrov. Ich frekvencie sú L1 (1575,42) a L2 (1227,62)  sú odolné voči meteorologickým podmienkam. 

satellite-4269348_640

Signál sa skladá z dvoch pseudonáhodných kódov a to :  

          – C/A kód – Coarse Acquisition – pre civilných užívateľov a je dostupný len na frekvencii L1. Rýchlosť 1,023 Mb/s 

          – P kód – Precision alebo  Protected – umožňuje merať vzdialenosť užívateľa a je to družica s vyššou presnosťou. A dostupný na oboch frekvenciách. Má vyššiu bitovú rýchlosť 10,23 Mb/s 

           2.) Riadiaca zložka – control segment – zabezpečuje bezproblémovú prevádzku celého systému (sledovanie, predávanie povelov, aktuálnych informácií o chode hodín a efemeridách družíc. 

           3.) Užívateľský segment – user segment – sú to prijímače GPS 

satellites-152495_640

Ako vlastne sa GPS používa ? Tak je to jednoduchý princíp, no jeho technická realizácia bola náročná. V podstate systém GPS je pasívny diaľkomerný systém. Prípadne to znamená že GPS je len prijímač a sám od seba nič nevysiela. Prijíma vlastne signál z jednotlivých družíc. Pre výpočet polohy mu stačí prijímať signál z troch družíc ak už aj chce výšku musí zo štyroch prijímať signál. A preto musia byť prijímače pre GPS vybavené špičkovými atómovými hodinami, lebo chyba rádovo milióntiny môžu spôsobiť stometrové odchýlky. Tak že presnosť systému zaručuje hlavne prevádzkovateľ, to znamená že bežných civilov by nemala odchýlka prekročiť 3 až 10 metrov v horizontálnej a 10 až 60 metrov vo výškovej zložke, to je stredná polohová chyba. 

5/5 - (1 vote)