Ak začnú odpadové rúry prejavovať známky poruchy, a teda pravdepodobne zapchatia, môže to dôjsť až k havarijnému stavu. Práve preto je v tejto situácii potrebný rýchly zásah, aby sa odpadové potrubie znova mohlo pustiť do prevádzky. Čo najskôr a bez obavy z vytopenia.

Možno si myslíte, že si s tým poradí aj manuálne zručný laik, možno vy sám/sama alebo váš známy, ktorého poprosíte o pomoc. A podariť sa to v takomto prípade naozaj môže, hoci nemusí a v lepšom prípade to nemusí prebiehať práve hladko či rýchlo. A tiež je potrebné dať pozor na to, aby sa pri hrubom manuálnym čistení potrubia od usadenín toto nepoškodilo. V opačnom prípade tieto starosti a obavy môžete hodiť za hlavu a priamo si na pomoc zavolať krtkovanie. Odborníkov a servis, ktorý k tomu použije adekvátne náradie a preverenú techniku.

Oprava potrubia

Upchaté odtoky sú nepríjemná situácia

A zapríčiňuje sa napríklad pod slabé odtekanie vody v umývadle či kuchynskom dreze. Tým pádom budú musieť byť tieto súčasti bývania (alebo podniku) dočasne vyradené. To znamená do doby, pokiaľ sa táto situácia nenapraví opravou, to jest prečistením potrubia od usadenín, ktoré tento stav spôsobujú.

  • V opačnom prípade by sa havarijný stav mohol ešte viac zhoršovať a takisto by prichádzalo k hromadeniu vody, ktorá by potom začala vytekať aj na podlahu a narobila by škody.
  • Potom nepríjemný je aj stále viac citeľný zápach, čo vychádza z usadenín a tiež z nahromadenej odpadovej vody.

Umývanie riadu

Našťastie, ako už bolo spomenuté, existuje k tomu pomoc. Rýchla pomoc a servis dostupný nonstop. Služby krtkovania dnes nájdete aj na internete spolu so zodpovedajúcim kontaktom a tento servis pokrýva väčšinu miest, obcí a okresov na Slovensku. A ceny za túto službu nie sú vysoké, problém pritom bude odstránený na počkanie.

  • V prípade záujmu poskytuje aj TV monitoring kanalizácia za použitia najmodernejšej technológie.