Výskumy už dávnejšie ukázali, že na nerovnoprávnosť sú citlivé primáty. V roku 2008 zdokumentovali túto citlivosť aj u psov, ale až najnovšie štúdie ukázali, že je hlboko zakorenená aj vo vlkoch.

vlk

Silný zmysel pre spravodlivosť a férovosť bol pokladaný za ľudskú vlastnosť. Vedci však podrobili zvieratá jednoduchému testu. V priebehu testu ponúkli testovaným skupinám zvierat odmenu, avšak jednému zvieraťu v každom teste dali zvýhodnenú pozíciu oproti ostatným. Výsledok bol zaujímavý. Pri testovaní psov zistili, že psy cítia averziu k nespravodlivosti a vyvodili záver, že ide o druh správania sa, ktorý sa psy naučili od ľudí. Nakoľko žijú s ľuďmi v jednej komunite, snažia sa o dosiahnutie harmonického vzťahu s nimi, sledujú ich a napodobňujú ich správanie. Ďalšie testy však prekvapivo ukázali, že podobne reagujú aj vlky.

Samotné testy prebiehali na podobne chovaných svorkách psov a vlkov. Dve zvieratá každého druhu boli umiestnené do klietok, z ktorých bola iba jedna vybavená bzučiakom. Pri jednej variante pokus prebiehal tak, že ak zviera stlačilo bzučiak labkou, obe zvieratá dostali odmenu. V inom prípade získalo odmenu len jedno zviera, kým jeho partner nedostal nič. Vedci pozorovali, že napokon, keď jeden z nich dostal veľké množstvo odmien, druhý odmietol pokračovať v stláčaní bzučiaka.

U niektorých vlkov to bola naozaj veľmi rýchla a jasná odpoveď. Jeden z vlkov prestal pracovať už po treťom pokuse, keď jeho partner dostal niečo ako odmenu a on nie. Bol taký frustrovaný, že zničil svoj bzučiaci prístroj v klietke. U psov bol nástup prejavu tejto senzitivity o niečo pomalší, dokonca boli pozorované rozdiely medzi divo žijúcimi psami a psami chovanými ako domáci miláčikovia. Tento jav bol spôsobený pravdepodobne tým, že naši miláčikovia už majú s nami skúsenosti a majú teda od ľudí isté očakávania.

vlci

Výsledky experimentu vyvracajú teóriu, že ide o férovosť, ktorá je výsledkom procesu domestikácie, počas ktorej psy tento model správania sa nadobudli. Ide o vlastnosť, ktorú zdedili od spoločného predka vlkov a psov. Je naozaj veľmi málo pravdepodobné, že by sa vyvinula až v neskoršom období, u oboch živočíšnych druhov nezávisle.