Mnohí šetria na nesprávnych veciach napríklad aj na poistení toho najvýznamnejšieho, čo majú – nehnuteľnosti. Pritom hodnota majetku je omnoho vyššia ako cena ročného poistného. Iní síce poistku majú, ale nesledujú si poistnú sumu. Čo to znamená? Že nehnuteľnosť každým rokom na cene rastie, ale poistná suma sa nemení. Dôsledkom je, že ak príde k poistnej udalosti, poistná suma, ktorá vám bude vyplatená, nebude mať hodnotu.

klíče

Čo všetko sa dá v prípade nehnuteľnosti poistiť?

Budova
Najčastejšie ide o rodinný dom alebo byt; poistiť je možné aj chatu, garáž, dom vo výstavbe. Väčšinou sa dávajú poistiť riziká ako je požiar alebo záplavy. Možné je poistiť aj riziko straty príjmov z nájmu, v prípade, že nehnuteľnosť prenajímate. Avšak nie každá poisťovňa takéto poistenie ponúka.

Domácnosť
Predmetom poistenia je vybavenie nehnuteľnosti a poisťujú sa riziká ako: požiar, dym, výbuch, vandalizmus, vlámanie, lúpež, povodeň, vietor, pád stromu, lietadla, poškodenie fasády hmyzom, vtákmi, hlodavcami, rozbitie skla, atď.
Hlavným kritériom je všeobecná poistná suma, na ktorú je domácnosť poistená.

Zodpovednosť za škodu
Keď vlastníte nehnuteľnosť, existujú určité riziká, ktoré vám ako majiteľovi, prípadne ostatným ľuďom hrozia, napríklad vytopenie suseda a podobne. Tieto sa kryjú poistením zodpovednosti za škodu. Zo všetkých troch typov ide o najlacnejšie poistenie, avšak je dobré ho mať, lebo nikdy neviete, čo sa môže stať a čo od vás kto môže vymáhať. Všimnite si aj výšku dohodnutej spoluúčasti, to znamená akou časťou sa na vzniknutej škode budete podieľať vy.

budova

Nehnuteľnosť pri hypotéke
Poistenie založenej nehnuteľnosti je podmienkou pre čerpanie hypotéky. Banka sa tým istí, že nepríde o zabezpečenie poskytnutého úveru. Poistné plnenie pri vzniku škody je vinkulované v prospech banky. Poistenie je možné uzavrieť prostredníctvom banky.