Veľa výskumov bolo vykonaných preto, lebo vedci chceli zistiť, čo sa to s nami počas spánku vlastne deje a ako celý spánok prebieha. Rozdelili ho na 5 fáz, počas ktorých spánok trvá.

Fáza č. 1 – non – REM 1:

Zjednodušene nazvané zaspávanie. Nastáva prechod zo stavu bdelého do spánku ľahkého, časovo má tento prechod každý v rôznej dĺžke, niekomu stačí pár sekúnd, inému zas aj desiatky minút. V tejto fáze sa začínajú uvoľňovať svaly (povestné šklbanie) a spomalí sa pohyb očí. Pre túto fázu je typické spomalenie dychu a tepovej frekvencie.

spánok a sny

Fáza č. 2 – non – REM 2:

Táto fáza je niekoľkominútový krátky interval – od zaspatia až k spánku. Zobudenie v tejto fáze má za následok, že znova zaspať nebude jednoduché. V tejto fáze dochádza k postupnému zablokovaniu zvukových signálov pomocou spánkových vretienok.

Fáza č. 3 – non – REM 3:

Je prvou fázou spánku hlbokého.  Počas nej hlboko dýchame, srdce má pravidelnú frekvenciu, môžu sa nám začať snívať prvé sny. V tejto fáze je človek veľmi ťažko zobuditeľný, dochádza v nej k začiatku regenerácie celého tela.

Fáza č. 4 – non – REM 4:

Je spánkom hlbokým. Dýchanie je už úplne pravidelné a tep klesá. Zobudenie človeka v tejto fáze spánku by malo pravdepodobne za následok jeho dezorientovanosť. Povedané zjednodušene – potreboval by chvíľu na to, aby si uvedomil čo sa deje.

spánok a budík

Fáza č. 5 – REM:

Fáza, ktorá je charakteristická snívaním. Opakuje sa niekoľkokrát za noc a zaberá zhruba štvrtinu celkového spánku. Táto fáza sa od prvých štyroch regeneračných fáz výrazne líši. Nie je fázou regeneračnou, ale aktívnou, to znamená že mozog prejavuje výraznú aktivitu, je dokonca viac aktívny ako pri plnom vedomí, čo je úžasné. Počas nej prebieha ukladanie pamäťových stôp, čiže prebieha prenos z krátkodobej do dlhodobej pamäte. Mozog si utrieďuje myšlienky a vytvára spomienky.

V priebehu noci sa fázy non – REM a REM spánku striedajú niekoľkokrát a ku koncu noci – nadránom je REM spánok najaktívnejší. Myslite na to, že spánok je pre Vaše telo a myseľ dôležitejší ako čokoľvek iné. Veľa zdravotných a psychických problémov vzniká z jeho nedostatku alebo z jeho nekvality, preto sa snažte vytvoriť si prostredie a podmienky na to, aby bol Váš spánok kvalitný a Vy ste sa ráno zobúdzali vyspatí a svieži.