Ako odvolať závet?
Ako odvolať závet?

Keď sa počas svojho života rozhodnete, že chcete niečo odkázať svojim dedičom, môžete to zrealizovať prostredníctvom spísania poslednej vôle, ktorá sa inak nazýva aj závet, prípadne testament. V tomto dokumente sa určujú osoby, ktoré chcete, aby po vašej smrti zdedili niečo z vášho majetku alebo iného vlastníctva. Dedenie formou spísaného závetu sa od bežného dedenia na základe zákona odlišuje v tom, že pri závete môže človek uviesť okrem fyzických osôb aj osoby právnické, či dokonca štát. V tomto závete môžete taktiež uviesť presné percentuálne časti majetku, ktoré prideľujete konkrétnym osobám, či prideliť určitú vec jednému dedičovi a ďalšiu druhému. Takýmto spôsobom viete napríklad rozdeliť svojim deťom nehnuteľnosť alebo prípadne, keď ste podnikateľom a vlastníte nejaký podnik, rovnako viete každému dieťaťu určiť na zdedenie nejakú percentuálnu časť podielu z tohto podniku.

písanie testamentu

Veľmi dôležitou súčasťou takéhoto závetu je najmä dátum jeho spísania a taktiež písomný podpis závetcu, ktorý ho napísal. Pokiaľ by tieto náležitosti v závete chýbali, automaticky by sa považoval za neplatný. Samotný závet sa dá napísať vlastnoručne, ale aj iným spôsobom ako napríklad na počítači v elektronickej forme, či dosvedčením svedkov a ako notárska zápisnica.

vlastnoručné písanie

Niekedy sa môže stať, že v rámci rodinných sporov si napísanú závet rozmyslíte a budete chcieť niektorého z rodinných príslušníkov z nej vydediť. V takomto prípade môžete tento krok uskutočniť cez napísanie nového závetu alebo napísaním odvolania závetu https://ezmluva.sk/zmluvy/odvolanie-zavetu. Ak sa rozhodnete pre odvolanie závetu, dá sa na neho odvolať buď celkovo, ale aj iba v určitej časti, pričom však platí, že toto odvolanie musí obsahovať také isté náležitosti ako závet, voči ktorému sa osoba odvoláva. Inými slovami povedané, odvolanie závetu musí byť napísané v rovnakej forme ako závet, teda keď je písomný vlastnoručne napísaný, aj odvolanie by malo byť vlastnoručne napísané.