Nezáleží na mieste, kde bývate, v každom kúte krajiny sú byty napojené na kanalizačné odpadové potrubie, prostredníctvom ktorých sa odpad z týchto domácností odvádza. V prevádzke sú desaťročia a za ten čas sa dokážu aj úplne upchať, pokiaľ ich čisteniu nevenujeme dostatok pozornosti. Nepríjemným sprievodným javom je následné vracanie sa nečistôt späť do bytov.

Krtkovanie-odpadov-1024x768

V potrubí sa nachádzajú rôzne zvyšky z kuchyne, kúpeľne či WC, mastnota a rozličné nečistoty, ktoré sa rokmi ukladajú na stenách potrubia a pomaly zužujú priemer, ktorý umožňuje prietok odpadu. Ak sa upchá úplne, havária je neodvratná. Na tieto činnosti sa zameriavajú profesionálne firmy, ktoré sú k dispozícii nonstop, 24 hodín denne, aj počas sviatkov. Volať ich môžete kedykoľvek.

Firmy, ktoré vykonávajú čistenie, majú na to technické vybavenie a spôsoby ako s týmito nečistotami zatočiť. V prípade havárie na potrubí ho dokážu vyčistiť dvoma spôsobmi, a to vysokotlakovým čistením a elektromechanicky, jedným názvom krtkovaním. Vysokotlakové čistenie si vyžaduje zariadenie, ktoré zvykne byť zabudované vo vozidle, čerpadlo a hadicu, dlhú aj sto metrov. Vysoký tlak vody vytláča nečistoty a mastnotu z potrubia von a vďaka dlhej hadici vyčistí značný úsek potrubia naraz. Elektromechanické čistenie sa vykonáva krtkovanie dunajska streda pomocou mobilného zariadenia s elektromotorom, na ktoré je napojená oceľová struna. Tá dokáže vykonávať naraz rotačný aj vibračný pohyb, a tak je schopná vyčistiť vnútorný povrch potrubia od hrubých nánosov nečistoty. Ide o dva veľmi účinné spôsoby čistenia kanalizácií.

faucet-2750106_640

Havarijný stav na potrubí je náročnejší na jeho opätovné sprevádzkovanie, preto je lepšie viac pozornosti venovať prevencii. Profesionálne firmy vykonávajú aj trasovanie a monitoring potrubia, čo znamená, že ide o činnosti, pri ktorých sa odhaľujú skryté miesta v potrubí, ktoré sú poškodené a mohli by neskôr spôsobiť veľké problémy. Takto je možné ich odhaliť a odstrániť oveľa skôr než by k havárii skutočne došlo. Obyvatelia Dunajskej Stredy sa takisto nemusia obávať, aj u nich je táto služba dostupná nonstop.