Cenník

tomenu
  • jazdné -  od 0,93.- € / km     ( od 28.- Sk / km )
  • stojné  -  od 6,64.- € / hod.  ( od 200.- Sk / hod. )      

Cenník je len orientačný, nakoľko každú prepravu je vhodné prejednať individuálne.

My nakoniec vypracujeme cenu k spokojnosti zákazníka.